Bedrift- og samfunnsutvikling

Fjordhagen AS er involvert i følgjande prosjekt:

  • LUK-prosjekt for integrering av arbeidsinnvandrarar i Norddal, Stordal og Stranda kommunar (prosjektleiing)
  • LUK-prosjekt for kulturarv som attraktivitet i Norddal (styringsgruppedeltakar)
  • Strategisk næringsplan for Norddal kommune (styringsgruppeleiar)
  • Forprosjekt for helseklynge Muriparken (prosjektleiing og styringsgruppedeltakar)
  • Organisasjonsutvikling for Hanen Møre og Romsdal (prosjektkoordinering og rådgjeving)

Fjordhagen AS har tidlegare hatt følgjande prosjektoppdrag:

  • Småkraftsatsing i Norddal kommune (prosjektleiing 2013-2015)
  • Døropnarprosjekt i Norddal kommune (prosjektleiing 2009-2015)
  • Kommuneplanen sin samfunnsdel Stordal kommune (prosjektleiing 2014)
  • Forstudie bedriftsnettverk Stranda (prosjektleiing 2014)

             

Publisert med Visto CMS