Seminar 18.januar: Valldal - ny miljøhamn for verdsarvområdet?

Torsdag 18.januar arrangerte Norddal kommune i samarbeid med Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Fjordhagen AS seminar på rådhuset i Valldal med tema Valldal – ny miljøhamn for verdsarvområdet?

Verdsarvfjorden Tafjorden er ukjent og ubrukt i reiseliv- og merkevarebyggingssamanheng, og har stort potensiale. Kan ei ny miljøhamn for verdsarvområdet sikre miljøkvalitetar og samstundes auke verdiskapinga?

Ei rekkje gode innleiarar kom og belyse dette temaet. Presentasjonane finn du her:

Even Husby - prosjektleiar miljø Bergen og Omland havnevesen

Børge Johansen - innflytta og miljøengasjert valldaling, til dagleg CSRmanager i Ekornes

Geir Steinar Vik - reiselivssjef Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Geir Steinar Vik for Kristian Jørgensen, direktør Fjord Norge AS

Jan Kjetil Paulsen - seniorrådgjevar i skipsfart, Bellona

Annik Magerholm Fet - Professor og viserektor NTNU i Ålesund

Merete Løvoll Rønneberg - formidlingsleiar Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Rolf Sandvik - Adm. Dir. The Fjords AS

Bjørn Pedersen - Avdelingsdirektør Sjøfartsdirektoratet

 

 

Publisert med Visto CMS